رفتن به محتوای اصلی

آیناز خسروی آنالیزور و تحلیل گر وان کلیک است . بسیاری از آنالیزهای سایت ها را خانم خسروی انجام می دهد . به شعر خیلی علاقه دارد . فارغ التحصیل حقوق است و به مباحث حقوقی علاقه بسیاری دارد . اوقات فراغتش را به ورزش می گذراند . دارای روحیه آرامی است و در کارش تمرکز بسیار بالایی دارد .

برگشت به بالا