رفتن به محتوای اصلی

۵ روند کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۴

در این فیلم حسن میرابوطالبی و کسری رفالیان در مورد ۵ روندی که کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۴ باید به آنها توجه بیشتری داشته باشند٬ صحبت می کنند.

بدلیل فرصت کم در تهیه این فیلم و برای آماده شدن آن برای روز ۲۹ اسفندماه ٬ هیچگونه ادیتی بر روی فیلم انجام نشده است .

برگشت به بالا