رفتن به محتوای اصلی

در سال ۱۳۹۲ کسری رفالیان در پرژوه MBA خود مطالعه ای بر روی مشتریان 1click انجام داد تا مشخص کند میزان بازگشت سرمایه آنها پس از استفاده از خدمات وان کلیک چه مقدار بوده است .

نکات کلیدی تحقیقات ایشان :

3.40 برابر

ترافیک بیشتر در هرماه در طول مدت یکسال


5.38 برابر

افزایش تعداد علاقه مندان در هر ماه در طول یک سال


76٪

از مشتریان شاهد افزایش فروش در طول مدت یک سال بوده اند .

بازگشت سرمایه پس از استفاده از خدمات وان کلیک

آمار جذب علاقه مند در شروع  ۶ ماه بعد یکسال بعد 
کمتر از ۱۰ ۴.۳ برابر ۱۰.۴ برابر
۴۹-۱۰ ۲.۶ برابر ۸.۵ برابر
۱۵۰-۵۰ ۲.۰۹ برابر ۴.۳ برابر
۱۵۱- ۳۰۰ ۱.۹ برابر ۳.۷ برابر
برگشت به بالا