رفتن به محتوای اصلی

آزمون وب مستری سایت

[WpProQuiz 3]

وب مسترهای برتر

ابوالفضل حسنی  حمیدرضا رمضانی
نفرات برتر آزمون مهارت وب مستری نفرات برتر آزمون مهارت وب مستری
نمره آزمون : ۷۰

وب سایت : www.smsarak.com

 نمره آزمون : ۷۰

وب سایت : http://www.atrisaweb.com

 ————————————-  ————————————-
هادی شهبازی محمد همتی
نفرات برتر آزمون مهارت وب مستری نفرات برتر آزمون مهارت وب مستری
نمره آزمون : ۶۰

وب سایت : http://un.nahad.ir

نمره آزمون : ۶۰

وب سایت : http://sourceiran.com

شرکت کننده در کارگاه نبرد صدر جدول
 ————————————-  ————————————-
محمد غضنفری
نفرات برتر آزمون مهارت وب مستری

نمره آزمون : ۶۰

وب سایت : www.hadafesabz.com

برگشت به بالا